poliklinika pavlović

Kontakt podaci:

Adresa: Željka Maričića 2, Zagreb

Telefon: 01/3779999

Radno vrijeme:

08 – 21 h

kontakt